Search
⌃K

लक्षणे

कोविड-१९ ची सर्वात सामान्य लक्षणे म्हणजे ताप, थकवा आणि कोरडा खोकला. ती सहसा सौम्य असतात आणि हळूहळू सुरू होतात. ती सुमारे २ - १४ दिवस दिसून येतात. संसर्ग झाल्यानंतर ५ दिवसांनंतर सरासरी लक्षणे दिसून येतात.
काही लक्षणे इतरांपेक्षा कमी प्रमाणात दिसतात. कोविड-१९ ची मुख्य लक्षणे कशी सामान्य आहे यावर आधारित आहेत हे नोंदवलेल्या प्रकरणांमध्ये दिसून येते
  • ताप
  • कोरडा खोकला
  • थकवा
  • थुंकी उत्पादन
  • धाप लागणे
  • स्नायू दुखणे किंवा सांधे दुखी
  • घसा खवखवणे
  • डोके दुखणे
  • श्वासवरोध
बहुतेक लक्षणे ही फ्लू आणि सामान्य सर्दींसह एकत्रित प्रकट होतात. कोविड-१९ मुळे कधीतरी नाकातून पाणी वाहते