Search…
केरळ सरकारची आरोग्य सल्लागार मार्गदर्शक तत्त्वे
कोविड-१९ उद्रेक हाताळण्यासाठी केरळ सरकारच्या आरोग्य सल्लागारांची माहिती खालीलप्रमाणे आहे
कोविड-१९ उद्रेक हाताळण्यासाठी केरळ सरकारच्या आरोग्य सेवा संचालनालयाने दिलेली मार्गदर्शक सूचना खाली दिली आहेत.
Export as PDF
Copy link